BIM objekti prema ISO standardu

BIM objekt je generalni naziv za virtualnu reprezentaciju elementa građevine ili građevinskog proizvoda. Osim 3D prikaza, BIM objekt može u sebi sadržavati i 2D grafičku reprezentaciju (npr. tlocrtni simbol, ili shematski simbol i sl.).

BIM objekt je kombinacija mnogih stvari:
Sadrži detaljne informacije koje određuju geometriju i proizvod, odnosno, fizičke karakteristike te druge karakteristike (značajke) poput fotografije proizvoda, katalog, upute za upotrebu, funkcionalnih karakteristika (napon, snaga, protok…) i druge informacije.
Ostale vizualne informacije daju objektu prepoznatljiv izgled i ponašanje, kao npr. dimenzije kućišta proizvoda, materijali i njihov izgled, zone zahtjeva za manipulacijom, priključci i karakteristike. Kombinacija navedenih značajki omogućuje virtualnoj reprezentaciji da se ponaša kao stvari proizvod/element građevine.

ISO norme za BIM objekte

ISO 16757-1:2015
ISO 16757-2:2016
Navedene ISO norme definiraju BIM objekte prema sljedećim značajkama koje BIM objekt može imati:

 • 3d geometrija
 • 2d detalji (simboli)
 • zahtjevi za manipulativnim prostorom
 • materijali i ostali parametri (informacije)
 • logički spojevi

BIM implementacija kroz tri ključna koraka

Implementacija BIM-a u tvrtku je skup i dugotrajan proces:
SKUP – zahtjeva investiciju u softver, hardver, usluge i djelatnike.
DUGOTRAJAN – promjena radnih procesa, uvođenje novih pravila i postupaka zahtjeva određeno vrijeme prilagodbe te skupljanje iskustva na specifičnim poslovima (projektima) kojima se tvrtka bavi.

Međutim, cilj implementacija BIM-a je povrat investicije koji se ostvaruje jedino ako se BIM proces doista implementira. Da bi se to ostvarilo, ključna su tri, naizgled jednostavna i logična pravila:

 1. Čvrsta odluka vodstva tvrtke (VIZIJA)
 2. Izrada plana implementacije (STRATEGIJA)
 3. Priprema za implementaciju i implementacija kroz primjenu (IZVRŠENJE)

U praksi, preskačući ili izbjegavajući određene korake, BIM se neće uspješno implementirati ili će se “vječno implementirati”. U tom slučaju, neizbježni su troškovi bez jasnog ili ikakvog povrata uloženog.

U nastavku ću pobliže opisati svaki korak kroz moje osobno iskustvo te zašto je on bitan:

  1. Čvrsta odluka vodstva tvrtke

Bez jasne i informirane odluke vodstva tvrtke da dio tvrtke (odjel) ili cijela tvrtka mijena smjer nema uspješne implementacije. Stvari se neće dogoditi same od sebe, djelatnici se neće samoorganizirati, gotovo nitko neće preuzeti na sebe dodatnu odgovornost ili dodatni posao bez kompenzacije.
Nužno je donijeti jasnu odluku o smjeru u kojem tvrtka ide, inzistirati na uspješnosti držanja smjera i krenuti u sljedeći korak.

2. Izrada plana implementacije

Izrada plana implementacije je široka tema o kojoj se može puno toga reći i sugerirati, ja ću se koncentrirati na ono što smatram najbitnijim:
Delegirati osobu koja će se baviti BIM-om u tvrtki – tzv. ključna osoba za BIM. Implementacija i primjena BIM procesa je ključni posao kojim se ta osoba mora baviti jer o tome direktno ovisi uspješnost implementacije.
Analizirati poslovne procese tvrtke te odrediti s kojim dijelovima BIM procesa će se najprije krenuti u implementaciju (plan implementacije), koji su budući koraci. Na temelju tih zaključaka donijeti odluku o nabavi softvera (i eventualno hardvera).

3. Priprema za implementaciju i implementacija kroz primjenu

Logično, priprema za implementaciju i implementacija može krenuti tek nakon što su provedena prva dva koraka. Priprema za implementaciju uključuje (generalizirano):

 • Postavljanje standarda rada, što može uključivati: organizaciju projektnih direktorija i datoteka, definiranje radnih procesa, pravila za imenovanje, načina razmjene datoteka s vanjskim suradnicima, metoda izrade sigurnosnih kopija, način razmjene informacija, metode koordinacije te ostale interne standarde.
 • Izrada plana edukacije te edukacija djelatnika.
 • Priprema svih potrebnih materijala za implementaciju kroz primjenu, npr.: izrada ili prilagodba predložaka (templatea), BIM i drugih objekata, izrada priručnih materijala (uputa, postupaka rada) i ostalo.

Implementacija kroz primjenu je jedini ispravni (i logični) put za testiranje i dodatnu izradu ili prilagođavanje svega što je pripremljeno u prethodnim koracima. Generalno, implementacija kroz primjenu znači rad na stvarnom projektu, sa stvarnim rokovima i “bez uzmicanja” (povratak na “stare” procese nije opcija).
U ovom (finalnom) koraku ključna je uloga osobe zadužene za BIM. Prikupljanje i rješavanje pitanja i problema vezanih za softver(e) ili procese, prilagođavanje i dokumentiranje postupaka ili komunikacija s konzultantima su tipični zadaci osobe zadužene za implementaciju BIM-a u tvrtki.

Nužno je naglasiti da je početni pad produktivnosti prelaskom na BIM neminovan. BIM proces uvelike ovisi o sposobnosti i iskustvu ljudi koji ga primjenjuju. Nakon nekoliko projekata odrađenih u BIM-u (iskustveno 3-5, ovisno o veličini i trajanju) prednosti i količina “plodova koji se ubiru” je nenadmašna u odnosu na tradicionalne procese.

Posted in BIM