Prednosti BIM pristupa

U nastavku su nabrojane i ukratko opisane neke od glavnih prednosti BIM pristupa na građevinskim projektima.

  • VIZUALNI PRISTUP INFORMACIJAMA
   3D model napunjen informacijama o količinama, detaljima instalacija, cijenama, planom izvođenja i ostalim informacijama.

 

  • JEDNOSTAVNA KOORDINACIJA
   Kontrolom sudaranja elemenata je vrlo lako pronaći konflikte između modela različitih struka kao i unutar modela iste struke.

 

  • PLANIRANJE VREMENSKOG PLANA IZVOĐENJA
   Podjelom BIM modela na manje ili veće logičke cjeline omogućuje jednostavno planiranje izgradnje kao i kontrolu utroška materijala i drugih troškova u bilo kojem trenutku.

 

  • EFIKASNOST PROJEKTA
   BIM model omogućuje kontinuirane i stalne promjene u smislu poboljšanja i optimizacije pri projektiranju, energetskoj učinkovitosti, održavanju i uklanjanju (reciklaža i odlaganje).

 

  • UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
   BIM omogućuje efikasno i gotovo točno planiranje troškova izgradnje i održavanja u praktički svakoj fazi projekta.

 

  • BOLJA SURADNJA
   Svi sudionici projekta su upućeni u svaku, pa i najmanju promjenu u BIM modelu. Ovime se ostvaruje bolja koordinacija među projektnim timovima kao i bolje vođenje projekata.

 

  • EFIKASNO UPRAVLJANJE GRAĐEVINOM (FACILITY MANAGEMENT)
   Ako se BIM model poveže s CAFM (Computer Aided Facility Management) sustavom, tada BIM model nudi efikasan način za procjenu troškova i načina budućeg upravljanja građevinom.

 

  • POPRAVCI, RENOVIRANJE I PRENAMJENA
   Zbog slova “I” u BIM-u, popravci, renoviranje ili prenamjena građevine su pojednostavljeni s obzirom da postoji model sa svim informacijama o konstrukciji, ugrađenim instalacijama i ugrađenoj opremi.

 

  • DETALJNA I TOČNA DOKUMENTACIJA
   U svakoj fazi projekta, kao i tijekom životnog vijeka građevine, dovoljan je BIM model kao jedini izvor dokumentacije.

 

 • OSNOVA ZA ODRŽIVU GRADNJU
  S gledišta energetske učinkovitosti, BIM model je osnova održive gradnje kao integralnog dijela procesa projektiranja, upravljanja otpadom i upravljanja vodom.
Posted in BIM