IFC format

Što je IFC?

IFC je skraćenica za “Industry Foundation Classes”, ili neformalno „informacije za građenje“ (eng. “Information for Construction”). Opisuje kako predstaviti građevine i infrastrukturu (izgrađeni okoliš) u digitalnom formatu.
IFC je model zapisivanja podataka koji opisuje kako se građevina koristi, kako izgleda, kako je izgrađena te kako se njom upravlja. Korisnici i proizvođači softvera odlučuju koje informacije žele podijeliti IFC-om. IFC može određivati fizičke dijelove (komponente) građevine, izrađenih/ugrađenih proizvoda, strojarskih/elektrotehničkih sustava, proračunskog modela nosive konstrukcije, proračunskog modela za energetsku analizu, analizu troškova, radove i mnoge druge informacije.

Kako se koristi IFC?

Tipična uporaba IFC formata jest za prijenos informacija od jednog sudionika drugom, u nekoj poslovnoj transakciji. Npr. investitor može poslati IFC model građevine izvođaču za potrebe nabave (procjenu troškova izgradnje), ili po završetku radova, izvođač može investitoru predati IFC model s detaljima izvedenog stanja koji opisuju ugrađenu opremu te druge informacije o ugrađenoj opremi. IFC podaci se mogu slati putem web servisa, učitavanjem/izvozom u datoteku ili putem baze podataka. IFC format je moguće zapisati u različite formate datoteka, poput XML-a, JSON-a ili STEP-a.

Tko koristi IFC?

Stotine softverskih rješenja mogu poslati i primiti IFC podatke (generirati i/ili učitati IFC datoteku). Od 1997. godine, IFC je isproban i testiran kroz mnoge iteracije čime je zaslužio međunarodno priznanje kao ISO standard ISO 16739.

Kako se opisuje geometrija?

Ukoliko je vizualizacija sve što je potrebno, geometrija se može definirati kao mreža poligona (trokuta). Ukoliko je potrebno izgraditi konstrukciju prema specifičnim i točno određenim dimenzijama opisanim u izvedbenom građevinskom projektu, IFC format nudi nužne građevne blokove, uključujući opsežne mogućnosti definiranja tijela (eng. Solids) koje su preuzeti iz softverskih rješenja za proizvodnju (eng. Software for manufacturing). Geometriju je moguće iskoristiti za strojeve za proizvodnju korištenjem poprečnih presjeka i ekstruzija duž zadane putanje (eng. Sweeps). Geometrija može također biti definirana kao proizvoljno zakrivljena ploha, korištenjem NURBS krivulja (eng. Non-Uniform Rational B-Spline Surfaces), CSG (eng. Constructive Solid Modeling) metode te raznih drugih parametarskih definicija za opisivanje specifičnih građevnih elemenata (npr. zidova, ploča, stupova, greda, cijevi, kanala itd.).

Kako su opisani međusobni odnosi elemenata?

IFC ne opisuje samo individualne komponente, već može opisivati i kako su one spojene, kako su ugrađene, kako utječu na druge komponente, kako zauzimaju prostor te mnoge druge detalje. Ova značajka povezivanja informacija omogućuje analize nosivih sustava, analize strojarskih sustava te analize prometnih sustava.

Kako podaci mogu biti prošireni?

Kako bi pratili dodatne informacije koje nisu ugrađene u IFC, za svaki objekt postoji mogućnost dodavanja korisničkih parametara (atributa) kao i korisnički zadane geometrije, priloženih dokumenata te drugih referenci na vanjske izvore informacija.

Kako se podaci mogu spajati i uspoređivati?

IFC može sadržavati kompletne modele građevine, parcijalne modele građevine te razlike između modela. S obzirom da je IFC dizajniran za spajanje modela i revizije, objekti se mogu referencirati između različitih IFC datoteka te biti označeni za ubacivanje, izmjenu ili brisanje.

 

Originalni tekst na engleskom jeziku možete pročitati na: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/