BIM u projektiranju vodovoda i odvodnje

 

Tema s 1. BIMtalka
Ovaj blog je kratki pregled predavanja koje je održano na 1. BIMtalku – 4. prosinca 2018.

 

Prilikom prvog susreta s BIM-om u projektiranju hidro-instalacija (instalacija vodovoda i odvodnje) teško je vidjeti sve njegove prednosti. Teško je dobiti brzinu crtanja linija, simbola i drugih 2D elemenata kao u CAD-u. Ali pri susretu s većim i kompleksnijim projektima i izazovima koje takvi projekti postavljaju, prednosti BIM postaju jasne.
Najčešći izazovi prilikom projektiranja hidro-instalacija jesu usklađenost modela, točno dimenzioniranje spojeva i pozicija cijevi, sheme prikaza određenih razvoda te popis elemenata radi točne i brze izrade troškovnika. BIM modelom postižemo točnost i međusobnu usklađenost između tlocrta/presjeka/shema jer su sve dio jednog modela za razliku od CAD modela, u kojemu je svaku promjenu potrebno napraviti na svim mjestima na kojima se vidi: Nprikaza = Npromjena

Budući da se radi o jednom modelu, izbor tlocrta, presjeka i shema je neograničen i pomaže nam u lakšem svladavanju problema.
Na slikama ispod možemo vidjeti kako jednu shemu (razvod iz BIM modela) možemo prikazati i iskoristiti na više načina bez ponovnog crtanja razvoda. Ovakve i slične situacije kod većih projekata mogu predstavljati problem potrebnog utroška vremena, ali i problem točnosti.

Predefiniranjem elemenata i informacija u početku projekta s lakoćom se mogu stvoriti popisi (tablice) elemenata za troškovnike, gantograme i drugo. Time smanjujemo odstupanje (greške) na minimum, budući da su informacije povezane s modelom.
Još jedna od prednosti korištenja BIM-a jest i koordinacija modela. Vizualnim pregledom te detekcijom sudara elemenata našeg modela te modela drugih struka, s lakoćom se mogu uočiti problemi prije same izvedbe te itekako smanjiti troškove popravaka na gradilištu.

Posted in BIM

One thought on “BIM u projektiranju vodovoda i odvodnje

Leave a Reply