Korisne AutoCAD naredbe za pripremu DWG podloga


Bez obzira na BIM alat koji koristite, na projektu se i dalje susrećemo s CAD podlogama i susretat ćemo se još dugo vremena. Jedan od najpopularnijih alata za izradu CAD nacrta je program AutoCAD tvrtke Autodesk i zbog svoje raširenosti i popularnosti ga ne treba puno predstavljati. Bitno je spomenuti da AutoCAD nativno koristi zaštićeni format datoteke koja ima ekstenziju DWG.

Naredba Opis
UN ili UNITS Podešavanje mjernih jedinica u datoteci. Određuje što 1 AutoCAD unit znači u stvarnim mjernim jedinicama, npr. 1 AutoCAD unit = 1mm
XR ili XREF Referenciranje (povezivanje) vanjskih datoteka u nacrt. Preko istog dijaloga se uklanjaju reference koje AutoCAD ne može pronaći.
WBLOCK Brzo spremanje odabranog (selektiranog) dijela nacrta u novu datoteku bez ometanja rada u trenutnoj datoteci.
OVERKILL

(Express Tool)

Po određenoj toleranciji AutoCAD će ukloniti sve koincidencijalne objekte (objekte koji se potpuno preklapaju, npr. dvije ili više linija leže jedna na drugoj).
OOPS Vraća obrisane elemente bez uporabe UNDO naredbe. Npr. ukoliko su slučajno ili namjerno obrisani neki elementi, nakon čega je uloženo dosta rada na nacrtu, naredba će vratiti obrisane elemente bez da se poništavaju svi koraci ili ponovo crta obrisano.

Ne funkcionira ako se obriše Layer naredbom LAYDEL.

PU Pročišćavanje nacrta, eng. purge. Naredba će pročistiti sve neupotrijebljene elemente iz datoteke nacrta.
AUDIT Revizija projektne datoteke, ukoliko naiđe na greške u datoteci, može ih popraviti.
RECOVER Kad naredba AUDIT ne pomaže, otvaranjem nove datoteke i pokretanje naredbe RECOVER moguće je popraviti oštećene datoteke koje nije moguće drugačije otvoriti.
-PU Regapps Minus PU i odabirom opcije REGAPPS uklanjaju se sve reference koje su u nacrtu ostavile vertikalne AutoCAD aplikacije ili dodaci, npr. AutoCAD Civil 3D, AutoCAD MEP i dr.
M #0,0,0 Apsolutno pomicanje objekta na koordinatu, bez obzira na postavke. AutoCAD može, ovisno o postavkama, pomicati elemente relativno ili apsolutno. Odaberemo elemente, pokrenemo naredbu MOVE (M) i ukoliko upišemo #x,y,z (gdje x,y,z predstavljaju kartezijeve koordinate), odabrani dio nacrta će se pomaknuti u tu koordinatu.
FLATTEN

(Express Tool)

Naredba kojom se projiciraju sve treće koordinate u ravninu trenutnog pogleda. Npr. ukoliko neki objekti (slučajno ili namjerno) imaju Z koordinatu, naredba će Z postaviti na 0 ukoliko gledamo tlocrtno (u XY ravninu).
LAYDEL Brisanje sloja (Layer-a) odabranog objekta. Pokretanje naredbe i odabir nekog elementa će obrisati Layer u kojem se nalazi odabrani element. Naredba briše Layer i SVE elemente u tom Layer-u.
SCALELISTEDIT Uređivanje popisa mjerila (eng.Scale). Pomoću dijaloga moguće je dodavati mjerila ili ih resetirati na početne (metričke ili imperijalne) postavke.
FI ili FILTER Izrađivanje (i spremanje) popisa pravila koja objekt mora zadovoljiti da bi bio uključen u selekciju.

 

U nastavku su procedure praktične primjene nekih od navedenih naredbi u svrhu optimizacije nacrta te u svrhu pripreme nacrta za povezivanje (ubacivanje) u neki drugi CAD ili BIM softver.

 

REDOSLIJED I NAREDBE ZA OPTIMIZACIJU NACRTA

(klikni na svaku naredbu za više detalja)

SCALELISTEDIT > Reset > Metric Scales
ANNOTATION SCALE – postavka mjerila nacrta za automatsko prilagođavanje elemenata oznaka (anotacijskih elemenata) po zadanom mjerilu (simboli, tekst, šrafura…). Prilikom prijenosa podataka iz nacrta u nacrt stvaraju dodatna mjerila koja opterećuju nacrt i mogu se nagomilati do te mjere da je nemoguć rad s nacrtom.

Za provjeru količine mjerila kliknemo na ANNOTATION SCALE padajući izbornik. Ukoliko je previše mjerila, naredbom: SCALELISTEDIT<ENTER> otvara se prozor za popisom anotativnih mjerila. Kliknemo na RESET → postavimo Metric scale.

Napomena: naredba SCALELISTEDIT može se pokrenuti samo u verziji 2008 na više. Otvorimo li u 2009 ili novijoj, prilikom otvaranja nacrta sugerira se da se sporna mjerila obrišu.

XR ili XREF ili CLASSICXREF > Detach
Ukoliko su korištene vanjske reference, ne vidimo ih, a nisu obrisane iz nacrta, one ostaju registrirane u datoteci kao ne-referencirane vanjske reference (XREF-ovi). Da bi ih pravilo obrisali, potrebno je otvoriti XREF MANAGER ili upisati naredbu: XR<ENTER> te izvršiti DETACH desnim klikom na ne-referencirane nacrte.
PU > Purge nested items > Purge All
Za čišćenje neiskorištenih elemenata koristimo naredbu: PURGE<ENTER>, uključimo PURGE NESTED ITEMS i kliknemo na PURGE ALL. Ponekad je potrebno ponoviti PURGE ALL više puta.
-PU > Regapps > * > No
Naredba AUDIT<ENTER> traži greške u nacrtu i ispravlja ih. Pokretanjem naredbe odaberemo „Fix any errors detected = YES“ i tipkom F2 otvaramo „report“ gdje vidimo broj grašaka i popravaka.

Ako je grešaka bilo mnogo, potrebno je ponoviti naredbu još jednom.

AUDIT > Yes
Pretvaranjem nacrta iz vertikalne aplikacije AutoCAD-a u nižu (npr. AutoCAD MEP u AutoCAD, Civil 3D u AutoCAD i sl.) stvaraju je ne-referencirane, registrirane aplikacije.

Uklanjanje postižemo naredbom: –PU i odabirom REGAPPS > „Enter name(s) to purge: <ENTER>“ > “Verify Each name to be purged” > No

Ponovimo naredbe PURGE i AUDIT

 

NAREDBE ZA PROVJERU I PRIPREMU NACRTA

(klikni na svaku naredbu za više detalja)

Provesti optimizaciju nacrta prema popisu gore
Pripremi nacrta za povezivanje u drugi CAD softver ili BIM softver prethode koraci optimizacije nacrta navedeni iznad.

  1. SCALELISTEDIT > Reset > Metric Scales
  2. XR ili XREF ili CLASSICXREF  > Detach
  3. PU  > Purge nested items > Purge All
  4. -PU > Regapps > * > No
  5. AUDIT > Yes
UNITS > postaviti mjerne jedinice
Bez obzira koristili DWG, odnosno, CAD podloge kao reference u drugim alatima, uvijek je potrebno imati postavljene mjerne jedinice u kojima se radi. Ako mjerne jedinice nisu dobro postavljene, mogu se pojavit mnogi problemi sa usklađivanjem nacrta.

Provjera i ispravak postavka mjernih jedinica vršimo sljedećim koracima:

  • Otvorimo nacrt
  • Utvrdimo mjerne jedinice (naredbom DI izmjerimo neku poznatu mjeru, npr. debljinu zida ili sl.)
  • U naredbenoj liniji upišemo: UNITS <ENTER> ili A icon > Drawing Utilities > Units
  • Postavimo jedinice prema radnim jedinicama (ako je crtež u milimetrima, podesimo da su jedinice milimetri)
LAYDEL > odabrati objekte layera kojeg želimo obrisati
Ukoliko na nacrtu nešto ne vidimo ili želimo ukloniti određene slojeve (Layer-e), otvorimo AutoCAD Layer Manager (naredbom LAYER), zatim:

– „otključamo“ zaključane layere,

– „odmrznemo“ ukoliko su zamrznuti,

– „upalimo“ ukoliko su ugašeni.

Brisanjem nepotrebnog sadržaja nacrta smanjujemo veličinu DWG datoteke i činimo nacrte preglednijima.  Ako je nacrt kvalitetno podjeljen u layere, moguće ga je brže pročistiti pomoću naredbe LAYDEL. Upišemo LAYDEL<ENTER> te označimo element nekog layera čime ćemo obrisati sve objekte u tom Layer-u kao i sam Layer. Potvrdimo naredbu odabirmo opcije YES.

FLATTEN > Odabrati elemente koji se protežu u treću dimenziju
Ponekad elementi na 2D nacrtima imaju i Z koordinatu, a koja bi trebala biti = 0.

Da li imamo objekte koji su “pobjegli” u 3D provjerimo tako da u pogledu „Front“ koji postavimo klikom na „View cube > Front“, te dvostrukim klikom na kotačić miša (Zoom All to Fit) provjerimo postoje li elementi izvan ravnine crteža. Ukoliko postoje, pomoću „View Cube“ alata postavimo pogled na „Top“ (tlocrt) te u naredbenoj liniji upišemo: FLATTEN<ENTER> i označimo sve elemente kako bi ih spustili na nulu (postavili Z koordinatu = 0).

Ovu naredbu je najbolje raditi nakon provjere vidljivosti layera (prethodni korak).

MOVE #0,0,0 (odabrane dio nacrta pomaknuti u ishodište)
Osim u slučajevima kad nam je nacrt geokodiran, nema smisla raditi nacrte na velikoj udaljenosti od ishodišta (0, 0, 0).

Da bi premjestili nacrt u ishodište, prije svega označimo sve elemente mišem ili s CRTL+A. Pokrenemo naredbu MOVE (M<ENTER>), odaberemo točku hvatišta (točku koja će biti ishodište) i upišemo koordinate: #0,0,0 gdje znak # služi za premještanje u apsolutne koordinate nacrta (bez znaka bi značilo da se pomakne za 0 u svim smjerovima ukoliko je AutoCAD postavka pomicanja postavljena na relativne koordinate – provjerite na: DSETTINGS > Dynamic Input / Pointer Input / Settings > Relative coordinates ili Absolute coordinates).

Ili brisanje layouta ILI WBLOCK
Ako DWG datoteku koristimo isključivo kao podloge (vanjsku referencu) u drugom alatu ili projektu, najčešće nam nije potrebno više od jednog layout-a, odnosno, samo “model space”. Brisanjem nepotrebnih layout-a smanjujemo veličinu datoteke.

Brisanje Layout-a se postiže označavanjem prvog te CTRL+Click na ostale, pritom desni klik i „Delete“, ostaje jedan čisti (prazni) layout (u datoteci uvijek mora biti najmanje jedan).

Na kraju spremimo datoteku (Ctrl+S) i nacrt je spreman za korištenje.

WBLOCK (odabrati dio nacrta koji želimo spremiti u novu datoteku)
Ukoliko nam ne treba cijeli nacrt, već samo jedan njegov dio (ili više dijelova razdvojeni u različite datoteke), naredbom WBLOCK<Enter> možemo odvojiti označeni (selektirani) dio nacrta u novu datoteku vrlo brzo. Najprije odaberemo dio nacrta, upišemo WBLOCK i pratimo upute (postavimo mjerne jedinice i lokaciju kamo će se spremiti odvojeni dio nacrta).

Leave a Reply