O udruzi

Ciljevi udruge BIM Hrvatska

 • Iniciranje promjena u načinu planiranja i građenja građevina, načina njihova korištenja i upravljanja primjenom BIM pristupa.
 • Informiranje o građevinskoj industriji, posebno u području BIM pristupa.
 • Poticanje i ubrzavanje implementacije BIM pristupa u graditeljstvu.
 • Povećanje konkurentnosti tvrtki građevinske industrije na domaćem i stranom tržištu.
 • Povezivanje stručnih fizičkih i pravnih osoba s domaćim i inozemnim organizacijama, investitorima i tvrtkama.
 • Standardizacija primjene BIM pristupa i poticanje kvalitetnije suradnje u graditeljstvu.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva.
 

Djelatnosti udruge BIM Hrvatska

 • Suradnja s relevantnim subjektima u svrhu unaprjeđivanja aktivnosti Udruge.
 • Izdavanje publikacija i časopisa iz područja djelatnosti Udruge.
 • Utjecaj na zakonodavstvo vezano za građevinsku industriju u pogledu primjene BIM tehnologije.
 • Poticanje primjene mjera s ciljem održivog gospodarskog razvoja.
 • Razvoj i/ili sudjelovanje u razvoju standardizacije primjene BIM tehnologije.
 • Edukacija i sudjelovanje u razvoju edukacije stručnjaka za BIM pristup.
 • Razvoj i provedba certifikacije za primjenu BIM tehnologije te usklađivanje sa zahtjevima domaćeg i inozemnih tržišta.
 • Izrada predložaka gotovih dokumenata s ciljem standardizacije i bolje suradnje.
 • Informiranje, edukacija i promocija primjene BIM tehnologije u graditeljstvu.
 • Objavljivanje i širenje prikupljenih i/ili istraženih informacija vezanih za ciljeve Udruge.
 • Organizacija i vođenje događanja, kao što su seminari, radionice, konferencije, godišnji sastanci i dr.
 • Rad na pozicioniranju Udruge kao pouzdanog i djelotvornog predvodnika razvoja primjene BIM pristupa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Radi ostvarivanja ciljeva, udruga BIM Hrvatska, sukladno posebnim propisima, obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti

 • Edukacije, radionice i seminari u području obrazovanja stručnjaka za BIM pristup.
 • Provedba certifikacije za primjenu BIM tehnologije.
 • Izdavačka djelatnost sukladno zakonu.