Pristanak na korištenje osobnih podataka

Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka te na temelju EU propisa o zaštiti podataka koji se primjenjuju u Hrvatskoj od 25. svibnja 2018, on-line slanjem svojih osobnih podataka dajem pristanak za korištenje istih uz pojašnjenje niže.

„Izjavljujem da su navedeni osobni podaci mogu koristiti (ime, prezime, naziv poslodavca, organizacije ili statusa, funkcija, i e-mail adresa, kao i drugi prikupljeni podaci, podaci o događaju(-ima) koji(-e) sam pohađao, mjesto i datum događaja, potvrdu, certifikat, licence i dr.) u marketinške svrhe.

Marketinške svrhe uključuju: vođenje evidencije o prijavama na pretplatne (eng. newsletter) liste, evidencije o sudionicima događaja, uključujući evidenciju o broju događaja (i na kojima) je osoba sudjelovala; za analiziranje i utvrđivanje iz kojih organizacija osobe dolaze i kakve funkcije obnašaju u tim organizacijama; za slanje e-pošte (e-mailova) s ciljem informiranja o edukacijama, simpozijima, novostima, o uslugama i događanjima, bilo kod organizatora (udruge BIM Hrvatska) ili kod trećih strana (partnera, sponzora, ostalih sudionika događaja); za kontaktiranje telefonom, u svrhu predstavljanja strukovnih sistemskih rješenja pojedincu ili poslodavcu; a prema prethodnom dogovoru također i na njihovoj adresi; za praćenje čitanja poslanih poruka e-pošte, koje je pojedinac otvorio ili nije otvorio, veze koje je otvorio ili kliknuo (sadržaj koji je pročitao ili gledao), koliko je vremena čitao ili pregledavao pojedinačni sadržaj; za segmentiranje pojedinaca na temelju činjenica iz prethodne alineje i daljnje slanje prilagođenih (individualiziranih) e-poruka (to znači da različiti pojedinci mogu primati e-poštu s različitim sadržajem), s ciljem boljeg (relevantnijeg) informiranja pojedinaca i postizanja veće razine odgovora na vijesti poslane e-poštom; za objavljivanje u stručnim medijima i na web stranicama, s primarnim ciljem promicanja pojedinca i njegovog poslodavca (ovlašteni arhitekt, licencirani izvođač, ..); davanje certifikata, potvrda, licenci itd. sudionicima događaja i vođenja evidencije s tim u vezi.
Udruga BIM Hrvatska prikuplja, pohranjuje i obrađuje podatake, i to u gore navedene svrhe.
Svjestan(-na) sam i prihvaćam da udruga BIM Hrvatska može trajno zadržati moje osobne podatke, sve do mog otkazivanja ovog pristanka, osim ako je svrha obrade u danim okolnostima već postignuta – u slučaju organizacije događanja, udruga BIM Hrvatska kao organizator je dužna osobne podatke, kojima je postignuta svrha obrade, učinkovito i trajno izbrisati ili anonimizirati.
Upoznat(-a) sam s činjenicom da se takav pristanak za obradu osobnih podataka može u bilo kojem trenutku poništiti ili promijeniti, bez ikakvih negativnih pravnih posljedica za mene.