IfcDoor OperationType ili što su lijeva, a što desna vrata?

Ako ste se ikad zapitali što su lijeva, a što desna vrata ili imate osjećaj da vam svatko kaže drugačije, na pravom ste mjestu.

Najprije, definicija vrata prema ISO 6707-1:1989 standardu kaže: Konstrukcija za zatvaranje otvora, namijenjena prvenstveno za pristup s okretnim, zaokretnim ili kliznim radom.

Iz definicije se vidi da su vrata nezaobilazni građevni proizvod koji se ugrađuje u većinu građevina.

Vrata zaslužuju posebnu definiciju u IFC standardu, vršni entitet koji klasificira vrata u IFC formatu je IfcDoor.

IfcDoor definira određenu pojavu vrata umetnutih u prostorni kontekst projekta (BIM model). Vrata mogu biti:
– umetnuta kao ispuna u otvoru,
– dio skupa elemenata,
– slobodnostojeća.

IFC specifikacija pruža dva entiteta za slučajeve s vratima:
IfcDoor je općeniti tip koji se koristi za sve slučajeve vrata, posebno za vrata koja imaju samo geometriju bez primjene parametara oblika.
IfcDoorStandardCase entitet je zapravo podtip entiteta IfcDoor (laički rečeno: specifičniji je). Koristi se za sve slučajeve vrata koja imaju definiran oblik na koji se primjenjuje određeni skup parametara oblika (npr. imaju definiran okvir (štok) određenog profila, vratno krilo ili više njih, način otvaranja te druge parametre). IfcDoorStandardCase mora imati definiran podtip IfcDoorType.

Smjer otvaranja određen je pozicijom vrata u BIM modelu te IFC parameterom OperationType.

Napomena:

U različitim zemljama postoje različite definicije o tome što je lijevo vješanje ili lijevo vratno krilo (isto i za desno) pa prema tome definicija IFC-a može proizlaziti iz lokalnog standarda i mora se definirati na odgovarajući način (postaviti odgovarajuću vrijednost u parametar).

U tablici ispod su prikazane zadane (eng. default) vrijednosti IFC parametra IfcDoorType.OperationType ovisno o obliku vrata. Ove vrijednosti treba prilagoditi lokalnim standardima (npr. u slučaju hrvatskog i njemačkog standarda “automatska” IFC definicija je potpuno suprotna. Pri kreiranju IFC modela iz autorske BIM aplikacije primijeniti vrijednost IfcDoorTypeOperationEnum u IFC parametru IfcDoorType.OperationType sukladno lokalnom standardu).

DESNA VRATA

Oblik i položaj
IfcDoorType.OperationType SINGLE_SWING_LEFT SINGLE_SWING_LEFT
DIN definicija DIN-R (right hung) (desna vrata) DIN-R (right hung) (desna vrata)
US definicija LEFT HAND (LH) * RIGHT HAND (RH) *

* američki standard na vrata gleda malo drugačije jer pretpostavlja da je unutarnji (privatni ili primarni) prostor na slikama „gore“, a da je vanjski (javni ili sekundarni) prostor na slikama „dolje“ pa kad iz vanjskog prostora ulazimo u privatni prostor onda (u tablici lijeva) vrata otvaramo lijevom rukom (left hand), a (u tablici desna) vrata otvaramo desnom rukom (right hand).

LIJEVA VRATA

Oblik i položaj
IfcDoorType.OperationType SINGLE_SWING_RIGHT SINGLE_SWING_RIGHT
DIN definicija DIN-L (left hung) (lijeva vrata) DIN-L (left hung) (lijeva vrata)
US definicija RIGHT HAND (RH) ** LEFT HAND (LH) **

** američki standard na vrata gleda malo drugačije jer pretpostavlja da je unutarnji (privatni ili primarni) prostor na slikama „gore“, a da je vanjski (javni ili sekundarni) prostor na slikama „dolje“ pa kad iz vanjskog prostora ulazimo u privatni prostor onda (u tablici lijeva) vrata otvaramo desnom rukom (right hand), a (u tablici desna) vrata otvaramo lijevom rukom (left hand).

One thought on “IfcDoor OperationType ili što su lijeva, a što desna vrata?

Leave a Reply